Myatt and Revolutionary Ideology

The Green Damask Room

David Myatt

Myatt and Revolutionary Ideology

 
David Myatt merited a mention in a report by Norwegian Defence Research Establishment member Jacob Aasland Ravndal on the activities of the Nationalsozialistischer Untergrund (NSU) that appeared on a government-owned Norwegian news site on 15.05.2013. Myatt was described as “one of the most important contemporary thinkers in right-wing revolutionary ideology”.

 

[For det tredje] kan elementer i gruppens operasjonsmønster spores tilbake til en kampmanual skrevet av den britiske tidligere nynazisten David Myatt på 1990-tallet. Myatt var ideologisk pådriver bak terrororganisasjonen Combat 18. Han er ansett som en av de viktigste moderne tenkerne innen høyreekstrem revolusjonær ideologi.

I kampmanualen, som også skal ha inspirert den britiske høyreekstreme terroristen David Copeland, beskrives en steg-for-steg guide for væpnet motstandskamp. Myatt tilråder å starte forsiktig med henrettelser av såkalte myke ubeskyttede mål over en lengre periode, før motstandskampen kan skaleres opp. Videoene, manifestet og listene som NSU etterlot seg tyder på at en slik opptrapping var planlagt. Terrorkampanjen var langt fra avsluttet.

 Source – http://www.nrk.no

ΔΔΔ